headerphoto
Główna

alarmy

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia (...) Firma Locker posiada zbudowane i zaprojektowane w oparciu o normę PN - EN - ISO/IEC 17025 własne laboratorium badawcze, które realizuje m.in. badania elektronicznych systemów, urządzeń i elementów alarmowych. Zapewniamy wymaganą jakość badań i spełnienie wymagań znormalizowanego systemu jakości oraz kompetentność, rzetelność i niezależność laboratorium.Firma Locker organizuje kursy szkoleniowe, które za cel przyjmują ugruntowanie