headerphoto
Główna

ochrona mienia

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia

Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia (...) propagowanie certyfikacji dobrowolnej usług alarmowych, zgodnie z ISO serii 9000, zaowocowało certyfikatami akredytacji dla firm współpracujących; udzielanie zakładom instalacji alarmowych autoryzacji, od 1995 r. połączone na mocy Warunków Autoryzacji i Polskiej Normy PN - 93E - 08390 Systemy Alarmowe z kontrolą jakości usług,- systemy alarmowe oraz systemy zabezpieczeń przed włamaniami,- instalacje alarmowe w budynkach użyteczności