headerphoto
Główna

wspólnota

Windykacje należności we wspólnotach mieszkaniowyc

Windykacje należności we wspólnotach mieszkaniowyc (...) Problemem wielu wspólnot mieszkaniowych w stolicy Dolnego Śląska (choć jest to oczywiście problem występujący w całej Polsce) są nieregularne wpłaty od właścicieli mieszkań. Takie przeterminowane należności nie tylko powodują trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, ale mogą poważnie zaburzyć płynność finansową wspólnoty. (...)